birbirini bütünleyen iki tekten oluşan, ikisi bir takım oluşturan.

kalansız olarak iki ile bölünebilen, tek olmayan.