görsel


kıl gibi ince şeyleri tutmak ya da tutup çekmek için kullanılan, madenden yapılmış küçük maşa.

genellikle dokumacılıkta, kumaş yüzlerinde kalan düğüm ve benzeri şeyleri temizlemekte yararlanılan el aracı.