sazlı sözlü eğlenti.

madensel gövdeli, tambura benzeyen, mızrapla çalınan bir çalgı.