bir çember ile çemberin iç bölgesinin bileşiminden oluşan düzlem parçası.

belirli devlet işlerini yürütmekle görevli kuruluşlardan her biri ve bunların içinde çalıştıkları yapı.