en genel anlamıyla balık yakalama havuzu denilebilir. sabit ağlardan veya sazlardan örülmüş çok geniş ve çeşitli hazneleri, bölmeleri olan bir yapıdır. açık ağzı balığın akış yönüne doğru kurulur ve başına gözcü dikilir. içine balık girdiğinde gözcü açık ağzı kapatır ve daha sonra balıklar ağ ile dalyandan çekilir. 100 metre boyunda bile kombine dalyanlar vardır. günümüzde verimi düşük olduğu için pek kullanılmamakta olan bu sisteme örnek olarak kurt ağzı dalyanı ve şira dalyanı verilebilir. daha pek çok tipi bulunmaktadır.

istanbul için konuşur isek; 1900 başlarında 500 den fazla olan dalyanlar, 1964 de 18'e, günümüzde de malesef 3 e inmiştir. en ünlüsü beykoz dalyanıdır, sonraki rumeli feneri dalyanı, sonuncusu ise filburnu dalyanıdır.