görselElizabeth; Dario Fo'nun deyimiyle, bir ayna oyunudur. Kraliçe, Shakespeare'nin kendisinin kararsız yönetim ve baskıcı polis rejimi kurarak ülkeyi yönetmesiyle alay ettiğini, bunu da ünlü politik oyunu "Hamlet"le ima ettiğini düşünür

Kraliçe; bazen erkeklere hükmeden, onları yöneten, bazen de erkek egemen kültürü içinde bir kurban olarak kalmış bir kadındır.

Oyun tarihi bir komedi ve politik bir dramdır. Oyunda yaşanan politik kavgalar, iktidar hırsı son derece günceldir... Bu nedenle yazar günümüz İtalya’sındaki yargı boşluklarına, ABD başkanlık sistemine (özellikle yazıldığı dönemde başkan Reagan'a ) göndermeler yapar.

Yazar, güçlü politik mesajlarıyla seyirciyi güldürmeyi asla unutmaz.