(bir toplumu, topluluğu oluşturan bireyler) duygu, düşünce, çıkar birliği içinde bulunmak, birbirini kollamak.