tuzak etkisi

görsel


genellikle bilinçaltını hazırlayarak uygulanır. İnsanları en pahalı olanı almaya yönlendirmeyi sağlayan bu yola Dan ARIELY’nin ‘’Akıldışı ama öngörülebilir’’ kitabını referans gösterebiliriz. ‘’The Economist’’ dergisinin abonelikleri ile ilgili sayısal verileri tam da bu etkiye sahip. Aşağıda görüldüğü gibi ilk seçenekte 1 yıllık sadece web aboneliği 354 TL, ikinci seçenekte 1 yıllık sadece dergi aboneliği 750 TL, üçüncü seçenek ise 1 yıllık dergi ve web anoneliğinin bulunduğu bir teklif ancak ikinci teklif ile fiyatı aynı o da 750 TL.