Aynı derdin sıkıntısı içinde bulunanlardan her biri:

Bir kimsenin derdini paylaştığı dostu.