ayakta ya da dik durmakta olan bir nesneyi yatay duruma getirmek, dengesini bozarak yere düşürmek ya da bir yana eğmek.

bir yönetim organının ya da başkanının gücünü zorla ya da seçim yoluyla elinden almak.