devinmeyen, kımıldamayan, hareketsiz duran, durgun, kımıltısız.

taşkınlığı, telaşı olmayan, coşku göstermeyen, durgun, sessiz (kimse).