dük sanının eskiden kullanılan biçimi.


bir çeşit Venedik altın akçesine verilen ad.