görsel


Durio cinsine ait birkaç ağaç türünün yenilebilir meyvesidir. 1987 itibariyle Tayland'da 300'den fazla ve Malezya'da 100'den fazla isimlendirilmiş çeşide sahip, en az dokuzu yenilebilir meyve üreten 30 tanınmış Durio türü vardı