herhangi bir durumu, bir işi, bir olguyu kamuya, herkese duyurmak için duvarlara asılan, gazetelerde, radyo ve televizyonlarda yayımlanan ya da sözlü olarak duyurulan bir tür haber.