düzenlemek eylemi.

belirli çalgılar, sesler ya da topluluklar için oluşturulmuş bir müzik yapıtının, başka çalgılar, sesler ya da topluluklarca çalınıp söylenebilmesi için o yapıtta yapılan değişiklik.