videoEski bir Virginia ölüm sırası mahkumu. Washington, 69'u tahmin ettiği bir IQ'ya sahip ve bu da onu zihinsel engelli olarak sınıflandırıyor.
Engelinden dolayı, sorulan her soruya: "Evet, efendim" şeklinde cevap vermesi onu yakmıştır. Pek tabii o sorada delillere bakmaktan ziyade bir suçlu arama gayesi güden yargının hatası daha büyüktür. Neticede Earl'ın zekası kendi seçimi değildi.
5 Mayıs 2006 günü, Charlottesville’deki 8 beyaz ve bir siyah vatandaştan oluşan federal jüri, 24 yıl önce Earl Washington’un ifadesini alan ve 1994’te eceliyle ölen polis memuru Curtis Reese Wilmore’un, bilerek ya da bilmeyerek sorduğu kapalı uçlu sorular yüzünden şüpheliyi işlemediği bir suçu kabullenmeye yönlendirdiğine kanaat getirdi ve 2.25 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.