eğitim ve öğrenim görmüş kişi için özel addan sonra kullanılan san.

(şimdi) bey sanından farklı biçimde, özel adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir san.