görsel


ağartılmamış keten rengidir. Geleneksel olarak ekru, bejin bir tonu olarak kabul edilirdi, ancak 19. yüzyıldan itibaren "güderi veya eski fildişinden daha yeşil ve daha solgun grimsi sarı" olarak daha kesin bir şekilde tanımlandı. Ekru, "ağartılmamış" anlamına gelen Fransızca écru kelimesinden gelir