Bir meselenin yetkili organlarca incelenmeye başlanması, buyruğu altına almak, hükümetçe uygun görülen mal, arazi ve kuruluşa hâkim olmak anlamında kullanılmaktadır. El koymak deyiminde fail bellidir. Bu nedenle el konmak deyimi ile anlam olarak karıştırılmamalıdır.