görsel

1908 yılında, Osmanlı toprakları içerisinde olan, günümüzde Ergir olarak bilinen Arnavutluk şehrinde doğmuştur (Ağırseven, 2015). Müslümanlığın mezhebi olan Bektaşi inanışlı ve kendilerine ‘Hoca’ soy ismini verilecek ölçüde dinlerine bağlı olan bir ailenin çocuğudur. İsmi de dönemin önemli paşalarından olan, İttihat ve Terakki liderlerinden Enver Paşa’ya olan sevgilerinden dolayı ‘Enver’ olarak koyulmuştur (Özkan, 2012). Eğitimine yaşadığı şehirde başlayan Hoca, lise eğitimini Korça’da bir Fransız lisesinde tamamlamıştır. Lisede siyasi fikirler edinmeye başlamış ve üniversite döneminde gittiği Fransa’da komünist bir yayında yazmaya başlayarak aktif siyasete başlamıştır. İlerleyen süreçte Brüksel’de eğitimine devam ederken Arnavutluk Başkonsolosluğu’nda çalışmaya başlamış ve dönemin Arnavutluk Kralı olan Ahmet Zogo karşıtı faaliyetler sürdürmüştür. 1930lu yılların ortalarında ülkesine geri dönmüş ve Fransızca öğretmenliğine başlamıştır. Fakat 1939’da İtalya’nın Arnavutluk’u işgal etmesiyle öğrencilere komünistliği empoze ettiği sebep gösterilerek öğretmenliğine son verilmiştir (Ağırseven, 2015). Hayatına başkent Tiran’da tütün dükkânı açarak devam eden Hoca, dükkânını siyaseti için bir toplantı merkezi haline getirmiştir. Kasım 1941’de Tiran’da farklı komünist gruplar birleşerek Arnavutluk Emek Partisi kurulmuş ve liderleri de Enver Hoca olmuştur (Özkan, 2012). 11 Ocak 1946’da ise Arnavutluk’ta yönetimin başına geçmiş, ülkeyi 40 yıl yönettikten sonra 1985 yılında kalp krizi sebebiyle hayata gözlerini yummuştur.