`birinci ve ikinci denemede başarılamayan iş için son kez üçüncü deneme yapılmalıdır` anlamında kullanılan bir söz.