görsel


Gericilik, Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemizin ilk gündem maddelerinden biri olma özelliğini hiç yitirmemiştir. Bugün için gericiliği, salt bir ham softa takımının bireysel çabalan olarak değil, her türlü aracı ve her türlü yalanı, takiyyeyi kendisi için mubah gören, sermayesi, partisi, okulu, öğrenci yurtlan, fabrikası, holdingi vs ile yaşamın tüm alanına yayılmış örgütlü bir güç olarak algılamak gerekir. Bu hareket, toplumu tepeden tırnağa kendi anlayışı doğrultusunda biçimlendirmeye çalışırken, çağdaş toplumsal verilerin karşısına kendi ilkel düşünce biçimlerinin referanslarıyla çıkmaktadır. Ancak bunu yaparken sürekli olarak bir mazlum görüntüsü içinde olmaya da özen göstermişlerdir. İşte bu elinizde tuttuğunuz kitap, politikleşmiş gerici hareketin gerçek yüzünü belgeleri e ortaya koyan bir çalışma. Bu kitapta Milli Nizam Partisi’nden, Fazilet Partisi’ne kadar geçen süreç içinde, bu hareketin önderlerinin dışarıya yansıtılmayan, gerçek düşüncelerini, gerçek eylemlerini bulacaksınız.