karşılıklı olarak birbirini etkileme işi, etkileşmek eylemi.

fiziksel ya da kimyasal bir olayı oluşturan maddelerin ya da güçlerin eş türden karşılıklı etki ve katkılarının tümü.