görsel


Küresel Çağda İslam

Küreselleşmenin öteki adı 'ABD hegemonyası' olarak karşımıza çıktığında, Müslüman ve Hıristiyan toplumların tarihten gelen karşıtlığı teoriden pratiğe dönüşmeye başladı. Buna 'medeniyetler çatışması' diyenler oldu. Batı'da 'İslam korkusu ve düşmanlığı' yeniden kabarırken, Doğu'da 'Hıristiyan'a uyan her şey bana tümüyle yabancıdır' tepkisi kendini gösterdi. Ama bu nasıl bir çelişki ise, Papa ile Suudi Kralı da birbirlerine sarılıp koklaşmaktan kendilerini alamadı.

Faik Bulut, 'Küresel Çağda İslam' dizisinin ilk kitabında 'Batı ve Laiklik' kavramlarını irdelerken bir yandan Batı'nın önyargılarını, öte yandan Doğu'nun hiç de masum olmayan mazlumluğunu sorguluyor.