görsel


İslamcı örgütlerinin yapısı, hücre örgütlenmeleri, eylemleri, çalışma tarzları ve liderleri. Cihatçı ve Hizbullahçı akımlarla İslamcı yükselişin toplumsal, siyasal ve kültürel nedenleri. İslam radikalizminin anlamı. İslamcılar fundamentalizmi nasıl tartışıyor? İslamcılar batıya ve demokrasiye nasıl bakıyor? Türkiye müslümanlarının özgünlüğü ve her yönüyle Refah Partisi, Kürt Hizbullahı, Türkiye'deki bütün tarikat, örgüt ve cemaatler. Avrupa'daki Türk-İslam örgütleri. Pakistan. Irak Şiiliğinin içyüzü. İslamcılar ve uyuşturucu sorunu. Ülkemizde ilk kez tüm islamcı örgütleri ve bu örgütlerin siyasal, kültürel ve ideolojik uzantılarını işleyen bu çalışma, halen süren ve daha uzun süre gündeme kalacağı belli olan bir konuya ışık tutmaktadır.