İstisnaları olsa da çoğunlukla fakültelerde 4 yıllık öğretim programları yüksekokullarda ise 2 yıllık öğretim programları bulunur. Ayrıca yüksekokulun en üst kişisine müdür fakültenin ise dekan denir.