günümüzdeki erkek egemen anlayışın temelinde yatan psikolojik algıdır. ve tüm nesneler bu eril üstünlük algısı üzerine inşa edilir. buna göre; erkeğin "fallusu" bir çeşit egemenlik simgesidir. feminist eleştiri argümanlarının derinliklerinde, böyle bir kabullenişin yakınmaları vardır. ki bu salt erkek zihninde var olan bir algı değildir, kadın ve erkek bireyler üzerinde ortak bir kabulleniş söz konusudur. hani bu sadece insanın ilkel var oluş doğasından mı kaynaklı, yoksa zamanla kendi doğasına yön veren insanoğlunun (güç avantajını elinde bulunduran tarafın) kendi lehine doğallaştırdığı bir sürecin sonucumu olduğu başlıca bir tartışma konusudur.