Tanrı’yı her türlü noksanlardan ayrı tutarım anlamındaki bu Arapça sözcük, şaşma belirten bir ünlem olarak kullanılır.
Fesuphanallah, kelime manasıyla “Allah türlü noksanlıklardan münezzehtir” anlamı taşımaktadır. Burada yaratıcının, eksiklik ve noksanlıklardan uzak, yüce bir varlık olduğu vurgulanmaktadır. Fesuphanallah hem dini terim olarak hem de günlük konuşma içerisinde şaşkınlık belirten bir ünleme de dönüşebilmektedir. Erkin Koray'ın da şarkılarına konu olmuştur.