bir kişi veya bir insan topluluğu hakkında bir kurumun elindeki yetkileri ve gücü kullanarak kişilerin özel bilgilerini edinmesi, kayıt altına alması ve belirli durumlarda başka kurum ve kuruluşlarla paylaşması. Kişi ve insan topluluğu bu işlem neticesinde farklı muamele görebilir.