görsel


İyi Asker

John Dowell ile karısı, dokuz yıl boyunca yazılarını, saygıdeğer Asburnhamlarla birlikte bir Alman kasabasında geçirmişti. Burada yaşamın sakin görünen yüzünün ardında, kadın ve erkeklerin yıkıcı tutkuları yatmaktadır. Dowell, kendine özgü dünyası parçalandıktan sonra, sanki bir kır evinde şöminenin başındaki sessiz bir dinleyiciye anlatır gibi öyküsünü anlamaktadır. ''Yeryüzünde kim bir başkasının - hatta kendinin kalbini tanıyabilir ki?''
Modern edebiyatın yaratıcılarından Ford Madox Ford, büyük bir editör, denemeci, eleştirmen ve her şeyden önce büyük bir romancıydı.