görsel


İnsanoğlu, belki de yüzbin yıldır, dünya üzerindeki yaşamını, bugünkü görünümü ile, sürdürmektedir. Tarih öncesi insanının da, "davranış"ın ne olduğuna ilişkin bazı görüşleri olduğunu düşünmek, yanlış olmaz.