Dilimize Arapçadan geçmiş olan füruat kelimesi fer sözcüğünün çoğuludur. Fer, dal anlamına gelirken, füruat da dallar, kollar, kısımlar demektir.