itiş gücü, bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli olarak etkileşmesi, sürekli ateşlenme sonucu doğan hareket

(kadında) iri ve dik göğüs. (ARGO)