Baş bodoslaması gagayı andırır biçimde yapılmış ticaret yelkenlisi, gagalı.