Evrende her şeyin bir gayesi ve sebebi bulunmaktadır. Anlamsız bir şekilde ve boşu boşuna yaratılmış hiç bir şey bulunmaz. Yaratılan her şey ne olursa olsun kainatta bir düzen içinde bulunur. Her şeyin böyle nizami ve bir gaye uğruna yapılmış olması onları yaratan birine ihtiyacı olduğu anlamına gelir.