Bireyin belli, özel veya bağımsız yeteneklerinden ayrı olarak karşılaştığı genel durumlara uymada gösterdiği yetenek veya güç.

Zekâ testleriyle ölçülen değişik yetenek ve güçlerin birleşimi.