görselAşka Dair ve Diğer Denemeler

Annales Okulu'nun önde gelen temsilcilerinden olan kültür ve toplum tarihçisi Georges Duby, 'olay'ların değil değişmez sanılan 'olgu'ların geçirdiği değişikliği, geleneksel tarihin hiçbir zaman ilgilenmediği 'kaybedenlerin tarihi'ni incelemesiyle tanınıyor. Bu kitabındaki kimi konular ise Ortaçağ'da erkek, aşk, acı, sapkınlık, saraylı aşkı ve bunların dolayımında kadın...

Ortaçağ'da evliliğin serveti düzenlemek ve cinselliği kontrol etmek için organize edilen 'aşksız' bir kurum olduğu, dönemin 'erkek' karakteri, kadınların aşık olunamayacak kadar toplumsal hiyerarşinin altlarında yer alması, aşkın daha çok 'eşit erkekler' arasında yaşanan bir duygu olduğu... Duby'nin incelediği bazı diğer konular.