görsel

Mısır Prensi

Musa, dünya tarihinin devlerinden biridir. Üç bin üç yüz yıl önce insanlığa sunduğu tektanrıcı inanç, üç büyük 'kitaplı' dinin anası olmuş, böylece, Doğu'nun ve Batı'nın kaderi, bir daha geri dönmemecesine değişmiştir. Kişiliği, Eski Ahit'in ilk beş kitabından anlatıldığı biçimiyle bir efsane yaratmış ve efsane insan Musa'yı öylesine sarıp kuşatılmıştır ki, bazı tarihçiler onun bir 'mit' olduğu kanısına varmış, Musa'nın gerçekten yaşamış bir tarihi kişi olduğundan bile kuşku duymuşlardır. Gerald Messadie, işte onu, gündelik hayatındaki Musa'yı, bir roman örgüsü içinde hayata döndürüyor. Tarihi verilerin ışığında yaptığı tahminlere dayanarak Musa'nın kişiliğini ve yaşadığı düşünülen dönemi Mısır toplumundaki adaletsizlikleri, yolsuzlukları ve kavgaları da gözler önüne seriyor. Kitabın sonuna, Kitabı Mukaddes ve tarih bilgisinden yoksun okurun sorularına cevap verecek dipnot bölümü de eklemiş.