görselAdları ansiklopedilere girmiş binlerce ünlü arasında bir kısmı gerçekten dahi olarak anılırlar. Onların yaşam öyküleri her şeyiyle ilginçtir ve genellikle de herkesçe bilinmektedir. Ünlüler de insan olduklarına göre onların da binbir anıyla dolu çocukluk günleri ve özellikle bir öğrencilik yılları vardır. İşte bu yıllar herkesçe bilinmez.

Bu Kitapta, dünyanın dahileri arasından seçilen l00 ünlünün öğrencilik yıllarını çeşitli anılarıyla birlikte okuyacaksınız...

Büyük İskender'den Sezar'a, Descartes, Leibniz, Kant, Schiller, Napoleon, Mozart, Hegel, Lenin, Marie ve Pierre Curie, Freud, Atatürk, Einstein, Hofrnannsthal, Sartre'a kadar bütün bu ünlülerin okul ve eğitim yılları kendine özgü özellikleriyle ayrışımlı yorumlar getirecektir.