Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden (kimse, aile veya topluluk), muhacir:


Sıcak iklimli ülkelere giden (hayvan).