yanına alarak gitmek, taşımak, ulaştırmak.

bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere uzatmak, koymak.