görmezlikten gelmek, hoş görmek, bağışlamak:


umudunu kesmek, umutsuzluğa düşmek.