görsel


Euphrasia veya eyebright, Orobanchaceae familyasındaki kozmopolit bir dağılıma sahip yaklaşık 450 tür otsu çiçekli bitki cinsidir. Otlarda ve diğer bitkilerde yarı parazittirler. Ortak ad, bitkinin göz enfeksiyonlarını tedavi etmede kullanılmasını ifade eder.