nitelikçe alçak, kötü, soysuz (kimse).

(kimi urlar ya da hastalıklar için) tehlikeli, kötücül.