Hâkimler sadece bağımsız olması yeterli değildir ve görevlerini huzurlu bir ortamda sükun içinde, maddi ve manevi baskılardan uzak olarak yapabilmeleri gerekir. Bunun sonucu olarak da hâkimlere aylık ve emekliden yoksun kılınamama, emekliye sevk edilmeme ve azledilmeme gibi "hâkimlik teminatları" verilmiştir.