görsel


Asıl adı Erik Weisz, Macar asıllı Amerikalı illüzyonist. Özellikle, bağlı durumda girdiği kilitli bir sandıktan kurtulma numarasıyla ünlüdür. Macaristan'dan ABD'ye göç etmiş bir hahamın oğluydu.