Bir işi isteyerek, bilerek ve haksız olarak yürütmemek, örtbas etmek anlamında hasıraltı etmek deyiminde geçer