İyilik, karşılık beklenmeden yapılan yardım.

İyi, hayırlı, yararlı, faydalı.