Arap asılı aile. Şeyh Ahmed Haznevi ve Şeyh Muhammed Emin Haznevi aile kurucularıdır. Aile fertleri Seyyid oldukları için Muhammed'in Ehl-i beytindendirler. Aynı zamanda Suriyenin en büyük tarıkatı olan Haznevi Tarıkatını kuran ve yöneten ailedir.