`sonunu düşünmeden sana zararı dokunma olasılığı bulunan davranışlarda bulunma` anlamında kullanılan bir söz.